نکاتی مربوط به صرف و نحو عربی


*لاسیِّما : از سه کلمه (لا- سیّ(مثل)- ما(الّذی) تشکیل شده است . این أدات استثناءمرکّب هستند و مستثنای به این کلمه در صورتی که (مفرد وموصوف) باشد به سه حالت (رفع ، نصب ، جرّ) قرائت میشود ، مانند :( الامتحاناتُ صَعْبَةٌ ولاسیّما( امتحانٌ – امتحانِ – امتحاناً ) لَمْ یَسْتَعِدَّ لَهُ التلمیذُ )

  خبر برای مبتدای محذوف │ مضاف الیه بااضافه(سیّ)به آن│تمییز واقع شدن

  

 

*درعبارت:( اُحبُّ اصحابَ العلمِ ولاسیّماالعاملُ بعلمِه منهم)ضمیرعائد(صدرصله) وجوباً بعد از لاسیّما به عنوان مبتداء محذوف است. (شرح ابن عقیل ج1)

  

*اقسام منادی : 

الف) مضاف : یا عَبْدَاللهِ ،ربَّنا! ، ربّی! اُمِّی! 

 ب) شبه مضاف : یا خیراً مِن زیدٍ یا طالعاً جبلاً  

ج)نکره مقصوده(متعرّف درندا):یا رَجُلُ- یا مؤمنُ - یا امُّ- یا معلّمونَ- یاایُّهاالانسانُ

  لفظا مرفوع و محلا منصوب

د) نکره غیرمقصوده : یا رَجُلاً خُذْ بیدی 

  لفظا منصوب

ه) مفرد معرفه (معرفه قبل ازندا): یا یوسفُ – یا اللهُ( اللهُمَّ)

  مبنی بر ضمّ و محلا منصوب

  

 *سیبویه منادی را مفعول به می داند و ناصب منادی را فعل مُقدّر( أدْعُو، واُنادی)می داند که به واسطه وجود حرف ندا، حذف شده است.( زیرا ندا با فعل نمی آید.)

 

 

*انواع لمّا: 

1- حرف جزم و نفی برای فعل مضارع 

2- لمّا استثنائیه (به معنی إلاّ )

3- لمّا ظرفیّه که مخصوص فعل ماضی است و جواب آن نیزماضی می آید. 
مانند: (فلمّا نجّاکم الی البّرِ أعرضتم )

/ 2 نظر / 6 بازدید
میاحی عرب

اخی الفاضل عظم الله اجورک فی هذه الایام اشکرک علی ما تقدمه لنا نعتز بحضورک الغالی فی موقعی المتواضع وایضا مقترحاتک الثمینة لانی فی بدایة الطریق دمت فی عزة و سلامة[گل]

بنفشه

متشکرم کاش برای ما دبیرستانیها هم چیزی داشته باشید