نگارش و مکالمه بعضی لغات در لهجه های مختلف عرب

1 - حرف‌ (ی‌) در عربی‌ همانند دیگر حروف‌ همچون‌ (بــ ب‌) (تــ ت‌) (ثــ ث‌) (نــ ن‌) (یــ ی‌) که‌ کوچک‌ وبزرگ‌ آنها نقطه‌دار است‌، با دونقطه‌ نوشته‌ می‌شود. این‌ اصل‌ متأسفانه در حرف‌ (ی‌) فارسی‌ مراعات‌ نشده‌ است‌.
2- در سوریه، لبنان و مصر اغلب «ق» تبدیل به «أ» می‌شود. مانند: (قَلب : ئَلب)؛ (شقة: شئة)؛ (حقیقة: حئیئة).
3- در عراق و کویت (ک) اغلب تبدیل به (چ) می‌شود. مانند: (یحکی: یَحْچِی)؛ (حکایة : حچایة).
(کِ) ضمیر مفرد مؤنث مخاطب نیز تبدیل به (چ) می‌شود. مانند: (کتابکِ: کتابِچ).
4- در مصر (ج) تبدیل به (گ) می‌شود. مانند: (جمهوریة: گمهوریة).
5- در متون جدید حرف (چ) به صورت (تشْ) نوشته می شود. مانند: (چاد : تشاد).
6- (واو) فارسی و (v) انگلیسی به صورت (فاء) سه نقطه نوشته می‌شود. 

/ 2 نظر / 10 بازدید
پیغامی

مطالب ذکر شده خوب اما بسیار کم وفرمالیته میباشد جهت استفاده کتاب لینگافن وگفت وشنود عربی پیشنهاد میشود با تشکر

شکوفه

خیلی ممنون از مطالب خیلی باحالتون [خداحافظ]