نگاهی به زندگی ایلیا ابوماضی

ایلیا ابوماضی شاعر لبنانی
ایلیا ابوماضی (۱۸۸۹، روستای المحیدثه منطقه بکفایه لبنان - ۱۹۵۷، نیویورک) شاعر لبنان است که از وی در کنار شاعرانی همچون جبران خلیل جبران، امین الریاحی و میخاییل نعیمه نام برده می‌شود. 
درآمدی بر شعر ابوماضی
ایلیا ابوماضی از شاعران برجسته معاصر به شمار می آید، که احساس فاصله ای عمیق میان عالم مطلوب و حقایق موجود نوعی گرایش صوفیانه در وی پدید آورده است. او با نماد خوش بینی و بدبینی به جدل برمی خیزد. گاه شک و نومیدی فزاینده ای بر جانش سایه می افکند. متحیرانه از اسرار وجود، ناموس طبیعت، سرشت آدمی و امور ماوراء الطبیعه پرسش می کند. در پی یافتن حقیقت به هر کوی و برزن سر می کشد تا عطش درونی خود را سیراب سازد. مهاجرتها و فراز و نشیبهای زندگی او را به فلسفه بافی سوق می دهد و در نهایت به تسلیم و رضا تن می سپارد، بدان امید که اندکی آرامش یابد. در این میان خیال گسترده، واژگانی آهنگین و اسلوبی دلنشین به یاری شاعر می شتابد، تا سخاوتمندانه نغمه سرور و زیبایی را در تار و پود خواننده اش در افکند.

/ 3 نظر / 3 بازدید
پری

ممنون میشم اگه در مورد "وطن در شعر ایلیا " به عربی مطلب بنویسید

سلام اگر امکانش هست در مورد طبیعت در شعر ایلیا مطلب بنویسید

علی

شکرا جزیلا لاجل اختیارک لهذا الشعر