ترجمه شعر بــدونـک

بس حسـافة الـبعـد کان أقـرب وأرحم
ولیکن افسوس که جدایی برای تو آسان تر و دلپذیرتر بود
حسبی الله وحده ونعم الوکیل
روح أنا راضی بغـیـابک یا حیاتی
وجود من به این دوری قانع می باشد ای هستی من
هـذی قسمة لی وهـذی لی نصیب
این سهم من از روزگار و تقدیر من می باشد
کنت شمعة تطـوی وتشـرق حیاتی
تو همچون شمعی بودی که باعث طلوع عشق در زندگیم گشتی
إنطـفـیـت ورحت فی وقت المغـیـب
ولیکن خاموش شدی و به دوردستها سفر کردی

/ 0 نظر / 12 بازدید