انواع فعل صحیح ( سالم )

ب) فعل مضاعف رباعی: فعلی است که فاء الفعل با لام الفعل اول و عین الفعل با لام الفعل دوم متجانس باشند. مانند: زَلْزَلَ
شرایط ادغام فعل مضاعف:
الف) بهم متصل بودن دو حرف متجانس.
ب) ساکن بودن اولی و متحرک بودن دومی: مَدْدَ ¬ مَدَّ.
قواعد ادغام:
قواعد ادغام سه حالت دارد: در مواردی باید ادغام کرد (وجوب) و در مواردی نباید ادغام کرد (امتناع) و در مواردی می توان ادغام کرد (جواز).
الف) موارد وجوب ادغام:
1- ساکن بودن حرف اول متجانس و متحرک بودن حرف دوم. مانند: المُعلْلِم ¬ المعلّم
2- متحرک بودن هر دو حرف متجانس مشروط بر اینکه اولاً در یک کلمه باشند و ثانیاً اولی جایز التسکین باشد. مانند: مَرَرَ ¬ مَرْرَ ¬ مَرَّ.
ب) موارد امتناع ادغام:
1- زمانیکه حرف اول متحرک و حرکت آن لازم باشد. مانند: دَدَن.
2- وقتیکه فعل مضاعف به ضمیر رفع متصل شود. مانند: مَرَرْتُ.
3- در افعال تعجب با لفظ امر (برای رفع اشتباه از امر صحیح) مانند: أعْزِزْ بِعلیّ.
4- زمانی که حرف ثالثی به اولین حرف متجانس اضافه و در آن ادغام شود مانند: مُهَلِّل.
5- در صورتیکه به اصل ثلاثی به خاطر الحاق به رباعی حرفی اضافه شود. مانند: جَلْبَبَ.
6- درکلمات سماعی مانند: قَطَطَ، ذَبَب.
ج) موارد جواز ادغام:
در صیغه های 1و4و7و13و14 مضارع مجزوم و امر، بشرط اینکه حرف اول مدغم فیه نباشد مانند: لَمْ یَمْدُدْ ¬ لم یَمُدَّ / اُمْدُدْ ¬ مُدَّ.
نکات:
* در پنج صیغه اول فعل ماضی، ادغام واجب است و در بقیه صیغه ها ادغام ممتنع می باشد.
* در 2 صیغه 6و12 فعل مضارع، ادغام ممتنع و در بقیه واجب است.
* در صیغه های 1و4و7و13و14 فعل امر، ادغام جایز است و در صیغه های 6و12 ممتنع و در بقیه صیغه ها واجب است.
* افعال مضاعفی که مضارع آنها بر وزن (یَفْعُلُ) است، امر، نهی و جحد آنها را به سه صورت می توان خواند. مانند: مُدَّ - یمُدُّ ¬ مُدَّ یا مُدِّ یا مُدُّ
* اگر مضارع فعل مضاعف بر وزن (یَفْعَلُ) باشد، امر، نهی و جحد آنرا فقط به دو صورت مفتوح و مکسور باید خواند: فَرَّ - یَفِرُّ ¬ فِرِّ یا فِرَّ.

/ 4 نظر / 53 بازدید
صفر علی

[گل]سلام خسته نباشید ،وبلاگ جذاب وباارزشی دارید ،امیدوارم از این که برخی از مطالب شمارو کپی برداری نمودم ودر اختیار همکاران خودم قرار دادهام ناراحت نشده باشید. دوست دارم از این به بعد بیشتر از مطالب علمی شما استفاده کنم. اگر قابل بدونید!

صفر علی

[گل]سلام خسته نباشید ،وبلاگ جذاب وباارزشی دارید ،امیدوارم از این که برخی از مطالب شمارو کپی برداری نمودم ودر اختیار همکاران خودم قرار دادهام ناراحت نشده باشید. دوست دارم از این به بعد بیشتر از مطالب علمی شما استفاده کنم. اگر قابل بدونید!

کیانا

سلام. خیلی ممنون[گل] خیلی مفید بود

سید یاور موسوی

مطالب ذکر شده مفید اند ولی متاسفانه از حجم کمی برخوردارند.باتشکر