نویسنده: مجید عوضوردی مقدم - ۱۳۸۸/٩/۳٠

کلمات فارسی دارای ریشه ی عربی که در عربی به کار نمی روند و حتی در خود این زبان فاقد معنا هستند.

تعجب نمکید . درست خوانده اید . کلمات بسیاری در زبان فارسی استفاده می شود که دارای ریشه ی عربی اند اما در خود عربی برای یک عرب زبان بیگانه و نا آشناست . این کلمات را ما خود از ریشه های عربی ساخته ایم و در زبان فارسی وارد کرده ایم .مثال :

جرثقیل در عربی نیست و به جای آن مِرفاع به کار می رود .

فارغ التحصیل معنی ندارد و معادل این کلمه  خِرّیـج است .

بین المللی اصلاً واژه ی گنگی است . خود عرب می گوید ( الـدُّوَلـــیّ) . اصلاً ملت یا مِلّة در عربی به معنی مردم نیست . در قرآن یک بار این کلمه به کار رفته {مِــلّة إبراهیم حَنیفاً}  و در اینجا ملة به معنی آیین است نه مردم . معادل ملت یا مردم به عربی می شود شَعب . مثلاً ملت ایران می شود الشعبُ الإیرانی.

عَنتَر در فارسی بوزینه است اما در عربی جوانمرد است و نام پهلوان نامی عرب دوره جاهلیت است. البته ما عنتر را اَنتر یعنی با الف هم می نویسیم. غرفة در عربی اتاق است اما در فارسی غرفه در نمایشگاه استفاده می شود. انقلاب به عربی می شود ثَورة و آنها به کودتا می گویند الإنقلاب العسکری.اعتصاب عربی است اما عربها به اعتصاب می گویند إضراب عَن العَمَل .

صدها مثال دیگر نیز می شود به عنوان نمونه ذکر کرد .

 مخابرات = إتّصالات              مرخصی = إجازة             اخطار= إنذار، تَحذیر   نظام وظیفه = تَجنید

اظهارات دولت= تَصریحاتُ الحکومة                          تا اطلاع ثانوی = حتّی إشعارٍ آخَر

اضطراری = طَوارئ           انقلابی = ثائر                  استعمال دخانیات   = التدخین       

تحت تعقیب = مُطارَد                   تخفیف کلی در اجناس =  تخفیض هائل فی السِلَع

تشویش افکار عمومی = بَلبَلةُ الرأی العامّ               تشویق = تَشجیع

تعمیر = تَصلیح ( خود تعمیر به معنی دراز کردن عمر است .)

گاهی نیز کلماتی مانند نزاکت بر وزن فِعالة به کار می بریم . حال آنکه اصلاً نازُک که ریشه ی این کلمه است فارسی است و نزاکت اصلاً عربی نیست . کلمات مشابه ممهور : مهر زده / کفاش: کفشدوز که عرب حَذّاء می گوید ./ قناد بر وزن فعّال حال آنکه اصلاً قند فارسی است و عربها چای را با قند نمی خورند و با شکر شیرین می کنند و به قناد می گویند حَلوانیّ و به قنادی نیز حلویّات . خجالت یک مصدر ساختگی است و در فرهنگ لغت نیست و معادل آن خَجَل است . تَلَمُّــذ در عربی نیست و این وزن را ما ساخته ایم

منبع:

http://www.adel-ashkboos.mihanblog.com/post/97